Lichtdagen

Op de lichtdagen vieren we de verbinding met elkaar. Zowel huidige als oud cursisten, als nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

De dagen hebben telkens een thema. We leiden de meditaties over dit thema in verbinding met meesters en andere lichtwezens. Aan het eind van de dag maken we verbinding met andere lichtwerkers en laten we licht en liefde gaan naar die deelnemers die dat het meeste nodig hebben. Daarna laten we het uitgaan naar de wereld. De dagen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur en worden gehouden op verschillende plaatsen in het land.

Zondag 8 november 10:00 - 17:00
Locatie: Dalfsen (Isis Sofia)

Thema: Verbinding
Juist nu de verdeeldheid in de wereld toeneemt, is het belangrijk om je te verbinden. In de eerste plaats met je hart en ziel en met nog hogere aspecten van het licht en de hogere frequenties. Je blijft dan op het juiste hogere spoor en je richt je op de hogere gedachten en gevoelens in plaats van je te laten meenemen in massagedachten en angst. Daarnaast kun je je verbinden met je zielsgroep zodat je voelt en weet dat je niet alleen bent en er altijd hulp is. En natuurlijk verbinden wij ons met elkaar.

Samen creëren we een veld van licht waarin heling kan plaatsvinden en wat we vervolgens ook laten uitgaan naar de wereld. Geleide meditaties worden afgewisseld met enkele (qigong) oefeningen en mantra zingen. We kijken ernaar uit je op deze dag (weer) te ontmoeten.

Aanmelden:
Dit kan via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding krijg je informatie over hoe je op de dag zelf kunt inloggen. De betaling is op basis van een zelf te bepalen bijdrage. Bij voldoende belangstelling zullen de meditaties achteraf ook als downloads verkrijgbaar zijn. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.


29 maart 10:00 - 17:00
Online lichtdag met gechannelde meditaties en oefeningen.

(Deze meditaties zijn nu op aanvraag als downloads beschikbaar)

Op deze dag doen we een aantal meditaties en oefeningen die je in deze periode kunnen helpen stabiel en in balans te blijven, jezelf te beschermen en jezelf en anderen te helen. Daarnaast zullen we (Spring Forest) Qigong oefeningen doen en leer je een krachtige healing techniek die je kunt gebruiken voor healing van jezelf en anderen. Het gaat bij Spring Forest Qigong om het openen en open houden van de energiekanalen. Daardoor blijf je stabiel en gezond.

Deze dag wordt online met beeld en geluid gegeven.

Het programma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):
* 10. 00 uur inleiding en welkom
* Spring Forest Qigong oefeningen: voorbereidende oefeningen en twee van de vijf SFQ oefeningen
* Meditatie Afstemming op het licht, je ziel en het licht in je hart, bescherming vanuit je hart
* Korte pauze
* Meditatie Contact met het bewustzijn van het Corona virus
* Oefenen met healing techniek
* Lunchpauze (ongeveer 13.00 uur tot 14.15)
* Spring Forest Qigong oefeningen: voorbereidende oefeningen en drie van de vijf SFQ oefeningen
* Meditatie Contact met het nieuwetijdslicht, kristallijnen aura en bescherming
* Pauze
* Coronavirus optillen als wolk van energie; licht laten uitgaan over de wereld.

Tussendoor zal er gelegenheid zijn ervaringen te delen en/of vragen te stellen.

Aanmelden:
Dit kan via het aanmeldformulier op de website. Na aanmelding krijg je informatie over hoe je op de dag zelf kunt inloggen. De betaling is op basis van een zelf te bepalen bijdrage. Bij voldoende belangstelling zullen de meditaties achteraf ook als downloads verkrijgbaar zijn. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Afgelopen lichtdagen:

In het licht van Babaji – een dag voor serieuze zoekers  
Zaterdag 25 januari 10.00 tot 17.00 uur, Keizersteeg 3, Dalfsen.

Op deze dag zullen Babaji’s licht en liefde krachtig aanwezig zijn. Zoals je van ons gewend bent wanneer je eerdere dagen van ons hebt bezocht, bestaat de kern van de dag uit geleide meditaties. In deze meditaties word je geleid naar een (diepere) ervaring van je goddelijke kern. Daarnaast werk je aan thema’s in je leven die meer licht kunnen gebruiken. Je kunt wat jou bezighoudt overgeven aan Babaji en hier inzichten in ontvangen. Het licht bereikt je op lagen van je wezen waar je zelf mogelijk geen zicht op hebt, maar van waaruit je op een diep niveau transformeert. Overigens maakt het niet uit of je je bij de meditaties tot Babaji  richt of tot je eigen meester of een ander lichtwezen, of abstracter, tot het licht of het universum. Babaji’s licht helpt je jou te geven wat jij nodig hebt en daarop af te stemmen.

We doen een healing cirkel en laten het licht naar de wereld gaan. Verder vertellen we op deze dag over het pad en doen we enkele oefeningen. Ook zullen we mantra’s zingen en/of mantra dansen.

11 november: More love from India
Aansluitend op onze reis naar India geven wij op 11 november een lichtdag in Dalfsen waarbij wij het opgedane licht weer gaan doorgeven. Met een knipoog naar de lichtdag van vorige jaar is de titel: More love from India.

1 juli: Verstevigen van je basis met kundalini
Hoogstraat 80, St Oedenrode (tussen Den Bosch en Eindhoven)
Om een stevige basis te hebben in je leven is het van belang dat de onderste chakra’s open en in balans zijn. Op deze dag werken we hieraan, waarbij we gebruik maken van de kundalini energie. Kundalini is een krachtige energie die bij de meestemensen nog niet geactiveerd is. We gaan deze energie als het ware wakker maken en gebruiken om de onderste chakra’s te openen, te verstevigen en in balans tebrengen. De eerste drie chakra’s openen zich meer waardoor er een bredere
basis, een breder fundament ontstaan.

Daarnaast werken we op deze dag aan de verinnerlijking van de energiestroom. Veel mensen verliezen gedurende de dag veel energie doordat deze teveel uitstroomt. Je leert de energie naar binnen te halen en daar te laten stromen met name in het centrale kanaal in de ruggengraat dat sushumna heet. Dit doen wij met behulp van de ademhaling en met kundalini energie. Ook leer je de energiestroom links en rechts van de ruggengraat te laten stromen via de zogenaamde ida en pingala. We doen een Qigong oefening die erg past bij deze verinnerlijking.

Door dit alles kom je in een stabiele, rustige en vredige staat. Deze kwaliteiten breng je vervolgens in verschillende situaties in je leven zodat je ook daar in vrede en rust aanwezig kunt zijn.

We maken de klanken van de eerste drie vibrerende energiecentra uit de cursus Awakening your Light Body om het proces verder te versterken en te verstevigen.

20 mei: Het nieuwetijdslicht in je dagelijkse leven
Lunteren (centrum Wijland).
Op deze dag maken we (opnieuw) contact met de energie en het licht van de nieuwe tijd. In vorige workshops over dit onderwerp creëerden we vooral een opening om dit licht meer op aarde te brengen. Vandaar vond dan de afstemming plaats.
Inmiddels is het nieuwetijdslicht volop aanwezig en hoeven we die opening niet meer te maken. De Kali Yuga, het tijdperk van lijden komt zo langzamerhand ten einde en is aan het overgaan in de nieuwe tijd van meer verbinding, liefde en saamhorigheid. Het is echter nog steeds een tijd van veel uitdagingen waarin je om moet zien te gaan met de oude vibratie die er ook nog is. Je zou kunnen zeggen dat de oude vibratie nog tegenspartelt. Dit vraagt om een afstemming op het nieuwe tijdslicht op diepere niveaus omdat je de neiging kunt hebben om mee te gaan met diegenen die vasthouden aan het oude of in de angsten over hoe slecht het met de wereld gaat. Ook is het zaak hierbij goed in je centrum te blijven en het oude langs je af te laten glijden.

Wat gaan we doen op deze dag:
* Je maakt contact maken met het nieuwetijdslicht. Je stemt je af op deze hogere vibratie waarin onder andere kwaliteiten van eenheid, compassie, vreugde, tolerantie, liefde en saamhorigheid aanwezig zijn.
* Je gaat het nieuwetijdslicht diep in jezelf verankeren op verschillende niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. De nodige aanpassingen vinden plaats in meditaties.
* Je brengt de energie in verschillende levensgebieden zoals relaties, werk of bezigheden, woning, financiën, gezondheid/levensstijl/zelfzorg en spirituele groei
* Je maakt verbinding vanuit dit licht met kinderen, sterren en  begeleiders uit hogere dimensies. Er komt een cocon van beschermend licht om je heen.
Je gaat je leven weer zien als een avontuur. Je volgt je hart, je creativiteit en de wensen van je ziel.

29 april: Babaji: meester der meesters - liefde, devotie, healing
Middenweg 4, Dalfsen
Babaji wordt wel de meester der meesters genoemd. Hij begeleidde verschillende hoge meesters en heeft de Kriya yoga weer beschikbaar gemaakt. Ook wordt gezegd dat hij Jezus initieerde toen deze in India was voorafgaand aan zijn drie actieve jaren.
Babaji houdt zijn jeugdige fysieke lichaam al meer dan 2000 jaar in stand houdt. Hij kan zijn lichaam materialiseren en dematerialiseren.

Op de lichtdag gaan we ons openen voor het licht, de liefde en grace van deze grote meester. Daarnaast roepen we ook andere meesters aan. Je kunt je eigen thema’s laten opkomen: Wat speelt er op dit moment in je leven? Waar wil je healing voor? Wat wil je loslaten? Wat wil je creëren?

Door gezamenlijk met onze liefde uit te reiken naar de meesters, ontvangen wij de shakti, de goddelijke energie, waardoor healing plaatsvindt en wonderen kunnen gebeuren. Je hart gaat als vanzelf meer open. Je laat het oude los en opent je voor het nieuwe.
Het is bijzonder mooi om dit licht en deze liefde op een steeds dieper niveau en in verbinding te ervaren. Geleide meditaties worden afgewisseld met mantra dansen, mantra zingen en enkele oefeningen.

Anderen over de Lichtdag bij Israna:

Na de lichtdag en het ervaren van de nabijheid van mijn ziel kwam de werkweek daarna van ruim 12 uur per dag. Ondanks dat en alle pijnlijkheid van mijn huidige situatie, voelde ik me toch sterk. Steeds als een moeilijk moment in me was, kon ik veren naar de energie van de ziel en dan voel ik een stevigheid in mijn buik en een stem die zegt, er is niets aan de hand…terugveren naar het hier en nu….en daar is meestal niets aan de hand.

— Geertje, over de Lichtdag