Meer informatie over de Spirituele opleiding:

Wat anderen zeggen over de Spirituele opleiding:

Sinds een aantal jaren doe ik regelmatig een cursus bij Froukje en Jeroen. Ik ben erg gaan houden van de lichtheid en van de eenvoud die ik er vind ….. Het zijn prachtige, meestal gechannelde meditaties die je onmiddellijke optillen naar een hogere en lichtere frequentie. Ik had al allerlei cursussen bij Froukje en Jeroen gevolgd toen ze al hun verschillende cursussen bijeen lieten komen en onderbrachten in -Spiritueel Meesterschap-. Ik werd er meteen enthousiast van … wat een rijkdom ….
Wat heerlijk om hier aan deel te nemen. Het is zo heerlijk om met grote regelmaat met een groep mensen, medecursisten in een kring te zitten …… prachtige meditaties ….. prachtige energieën….zo mooi om met z’n allen deel te hebben aan het opbouwen van deze energieën ….. te delen in deze energieën…..uit te wisselen …. Vooral ook in deze tijd dat er zoveel gebeurt is het fijn om met deze dingen bezig te zijn en met mensen ‘in een kring te zitten’ ….
De dagen hebben een prettige opbouw. Er is ruimte om ieder dagdeel te beginnen met lekker swingen….je energie losmaken en laten stromen ….Tijdens de meditaties (en wanneer het zich maar aandient) is er altijd ruimte voor emoties …. alles mag er zijn …. Heel vaak, eigenlijk op alle dagen doen we oefeningen met betrekking tot de meditaties en dat doen we in kleine groepjes, hele mooie oefeningen met healing …. heel fijn om te doen en altijd veilig en vertrouwd ….. meteen wordt duidelijk wat je kan doen met datgene wat je in de meditaties leert.
Aan de ene kant word je hoog opgetild en maak je prachtige reizen en aan de andere kant is er veel aandacht om stevig gegrond te blijven/worden.
Doordat in Spiritueel Meesterschap verschillende cursussen samengebracht zijn kan je ook goed de verschillen ervaren.

— Sanne, over Spiritueel Meesterschap

Onderwerpen en structuur

Een belangrijke, maar niet de enige inhoudelijke kapstok zijn de Yoga Sutra’s van de Rishi (verlichte meester) Patanjali. Deze schreef waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus deze bundel van aforismen. Eenvoudig gezegd zijn dit stappen die je moet nemen als je de staat van verlichting wilt bereiken: wat je wel moet doen, wat je niet moet doen en welke methodes je moet beoefenen. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn tevredenheid, reinheid, geweldloosheid en je waarheid leven. Op elke opleidingsdag staat zo’n thema centraal. Aan de hand daarvan doen we meditaties en oefeningen. De meditaties brengen je in diepe staten van verruiming en licht. Daarnaast helpen ze je om oude lagen en persoonlijke thema’s los te laten.

Binnen en naast deze algemene structuur doen we de processen en meditaties voor het activeren en verder doen ontwaken van de kundalini zoals die aan ons zijn doorgegeven door meesters Phylos en Saint Germain.

Ook verweven door de hele opleiding zijn:

  • het openen van het hart, het doen ontwaken van je onvoorwaardelijke liefde
  • healing, jezelf helen en leren anderen daarbij te helpen en
  • het creëren van je eigen werkelijkheid. Dit doe je sowieso altijd maar je leert hoe te creëren wat je werkelijk wilt.

Dit is de algemene lijn van de opleiding. Daarnaast maken we een soort uitstapjes zodat we ons andere werk met meesters Phylos en Saint Germain ook in de opleiding kunnen brengen. Het gaat daarbij onder andere om:

De opleiding is een zich ontwikkelend dynamisch geheel waarbij we in het programma ook inspelen op het niveau, de wensen en thema’s van de deelnemers. Op dit moment heeft de opleiding geen eind. Met het programma zoals we dat nu voor ogen hebben, kunnen we jaren vooruit. Alleen al bijvoorbeeld het activeren en verder doen ontwaken van de kundalini is een proces van jaren.

Bekijk hier de praktische informatie van de Spirituele opleiding.