Gratis online meditaties Kerstavond

afstemmen op het Christuslicht - 24 december 19.30 uur


Op kerstavond zijn velen afgestemd op verbondenheid, vrede en saamhorigheid. In meditaties willen we ons hierop ook afstemmen, in verbinding met al die anderen die dat op hun manier ook doen op deze avond.

Het is een prachtige opening om het Christuslicht over de wereld te laten uitgaan. In onze ogen is dat een van de krachtigste bijdragen die je aan de wereldvrede kunt leveren.

Je bent dan ook van harte uitgenodigd om met ons te zijn op deze mooie avond. Twee online live gechannelde meditaties. Klik hier om je kosteloos aan te melden.